Eli Sander Kristensen

www.elisanderk.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Hjem elisanderk aps Produkter Styrke Samhandelsrelationer

Styrke Samhandelsrelationer

Email Udskriv PDF

Produktbeskrivelse

Gode samarbejdsrelationer mellem kunde og leverandør skaber høj værdi – dårlige relationer det modsatte.

Indkøbet er overstået. I udbuds-/tilbudsfasen har begge parter bestræbt sig på at opnå vilkår, som kan tilgodese egne interesser i aftalens levetid. Begge parter har opnået en god aftale. Praksis ved udmøntningen af aftalen, vil de kommende år vise, hvor god aftalen er og om aftalens vilkår stimulerer en god samarbejdsrelation.

Som kunde er god service og kvalitet højt prioriteret. Enkle, effektive processer i effektuering og administration af leverancer, stabile forsyninger med fleksibilitet til at klare pludseligt opståede eller akutte problemer er ligeledes elementer, som er i fokus.

Parterne har på nogle af elementerne modsatrettede interesser! Kunden vil have mest muligt for pengene og leverandøren vil have størst mulig profit.

Det kan være vanskeligt at ændre i aftalen, når den først er indgået. Til gengæld kan et konstant fokus på at styrke samhandelsrelationer have stor værdi for begge parter i hele aftalens løbetid.

 

Produktnavn

Styrke samhandelsrelationer

Formål

Frigør værdien af et godt samarbejde om realisering af en samhandelsaftale mellem kunde og leverandør af produkter og serviceydelser mm.

Bestanddele

Produktet leveres i fem faser over en aftalt periode.

1. Identifikation af fokus. Hvilke elementer i samarbejdet ønskes styrket

2. Samarbejdspuls. Hvad er den aktuelle status for samarbejdet?

3. Forbedringstiltag. Aftale mellem parterne om forbedringstiltag.

4. Udvikle samarbejde. Realisering af styrket samarbejde på valgte elementer.

5. Evaluering. I hvilken grad og med hvilken effekt har vi opnået det aftalte.

Anvendelse

En struktureret metode til udvikling af samarbejdet mellem parterne i en samhandelsrelation. Metoden er baseret på praktiske erfaringer og indsigt i hvilke forhold, der skaber godt eller dårligt samarbejde.

Metoden er målrettet en kunde, men kan have værdi for begge aftaleparter og vil derfor med lige stor effekt kunne anvendes af en kunde såvel som en leverandør.

Form

Procesledelse kombineret med skriftlige analyseresultater, beslutningsoplæg, aftaledokumenter mm.

Forudsætter

Adgang til aftaleansvarlige, aftalevilkår, leverancedata samt nøglepersoner, der er aftagere af leveranceelementer.

Værdi

Synliggørelse af elementer i leverance og leveranceprocesser, som kan effektiviseres til fordel for begge parter.

Effektive processer samt høj leverance- og servicekvalitet giver værdi i form af mindsket indsats til opfølgning og fejlretning mm.

Mindre risiko for uoverensstemmelse mellem leverance og betaling.

Højere grad af budgetsikkerhed og styring af omsætningsvolumen.

 

Fakta om elisanderk aps

Etableret som driftselskab 2011.

Yder rådgivnings og konsulentassistance om indkøb og salg af komplekse ydelser.

Drives som et virtuelt selskab af ejeren.

Kompetence- og ressourcemæssig fleksibilitet opnås gennem strategiske samarbejder.

Dyb kompetence oparbejdet gennem mange års praktisk rådgivnings arbejde.

Mission: Arbejder for at skabe værdi for parterne, bl.a. ved at udvikle og forbedre parternes samarbejde og samhandelsrelationer samt bidrage til at frigøre værdipotentialet i eksisterende samhandelsaftaler.

Rådgivning i alle spørgsmål vedrørende samhandel mellem offentlige og private virksomheder.

Kundeindividuelle serviceydelser baseret på aftalt grundlag.

Prædefinerede erfaringsbaserede produkter, som virker i praksis.

Fast stabil kundekreds, som har fundet værdi ved vores ydelser igen og igen.

Referencer

Produkter

Kontakt

 


GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish